• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Профільне навчання

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Наказ від 08 квітня 2024 року "Про електронну реєстрацію учнів до 10-х профільних класів закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького у 2024 році"

Наказ від 30 березня 2023 року № 162/о "Про електронну реєстрацію учнів у 10-ті профільні класи закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького у 2023 році"


Одним із пріоритетних завдань реформування сфери загальної середньої освіти в Україні є організація профільного навчання старшокласників. Актуальність такого навчання зумовлена потребами сьогодення – посиленням ключової місії школи у професійному визначенні старшокласників, створенням умов для розвитку творчої особистості, здатної ефективно працювати та навчатися упродовж усього життя. Старшокласників потрібно цілеспрямовано готувати до майбутньої діяльності в професійній сфері. Сприяти цьому має запровадження у ЗНЗ профільного навчання
Одна з найскладніших проблем, яка постає перед учнем старшої школи, – вибір майбутньої професії.
Профільна школа передбачає практичну спрямованість освіти, подолання відірваності знань віл реального життя, посилення прикладного аспекту знань, необхідність вивчення предмета у тісному зв'язку з потребами практики, науки і техніки, тобто вміння учнів застосовувати знання на практиці.
Профільне навчання спрямоване на формування єдиної життєвої світоглядної, наукової, культурної та професійної компетентності учнів, що забезпечить їх подальше самовдосконалення та самореалізацію.
У 2016 році управління освіти Кропивницької міської ради розпочало профорієнтаційну кампанію серед учнів старших класів "Обери майбутню професію" в рамках проекту "Якісна профільна освіта кожній дитині".
У місті функціонує освітня мережа профільних класів, груп із визначенням спеціальних курсів, навчальних предметів, що вивчаються на профільному рівні, яка задовольняє освітні потреби громадян.
Значну увагу при впровадженні профільного навчання заклади приділяли профорієнтаційній роботі. Педагоги, практичні психологи системно вивчають запити школярів, їх батьків, проводять психолого-педагогічну діагностику (бесіди, анкетування, психологічне й дидактичне тестування).
Щороку у закладах освіти проводяться дні відкритих дверей, під час яких батьків та школярів інформують про профільні класи, про мережу професійно-технічних, вищих навчальних закладів, напрямами навчання у них, умовами прийому, навчання та подальшого працевлаштування.
Для проведення комплексної профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю управлінням освіти та міським центром зайнятості розроблено Програму спільних дій з проведення профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл, а саме:
проводяться презентації професій, профорієнтаційні уроки в рамках яких проходить професіографічна зустріч з представниками навчальних закладів і роботодавців, ознайомлення зі світом професій та перспективами працевлаштування за обраною професією у нашому регіоні;
проводяться екскурсії до центру зайнятості, в ході яких ознайомлюють учнів з навичками користування профорієнтаційним терміналом;
проводиться профдіагностичне тестування учнівської молоді;
встановлено та впроваджено в експлуатацію програмно-апаратний комплекс «Профорієнтаційний термінал».
У 2021/2022навчальному році у 24 закладах загальної середньої освіти профільним навчанням охоплено 2501 учень. Найвищі показники мають такі предмети за профілем, як: українська мова та література, іноземна мова.
У закладах освіти м. Кропивницького представлено 13 профільних предметів: українська мова, українська література, іноземна мова, історія України (в контексті Всесвітньої історії), математика, фізика, біологія, економіка, інформатика, технології, правознавство, «Захист України», фізична культура.
У 2022/2023 н.р. планується відкрити 51 профільний клас (учнів – 1365) у 17 закладах освіти.

Розподіл закладів освіти за профілями навчання (на 2022/2023 н.р.)

Профільні предмети Кількість ЗЗСО
1 Українська мова і література 3 НВО «Гімназія ім.Т.Шевченка», НВК № 26, ліцей «Науковий»
2 Іноземна мова (та друга іноземна мова) 9 НВО «Гімназія ім.Т.Шевченка», 6, 25, 32, Мрія; ліцей «Науковий», Колегіум, СЗШ № 14, НВК № 26,
3 Математика 8 ЗШ № 4, Колегіум, ліцей «Науковий» НВО № 16, 25, Мрія, Вікторія-П, «Гімназія ім.Т.Шевченка»,
4 Економіка 4 НВО «Гімназія ім.Т.Шевченка»,16, 25, Вікторія-П
5 Історія України (в контексті Всесвітньої історії) 6 ЗШ № 4, 10; НВО № 25, Вікторія-П; НВК № 26, ліцей «Науковий»
6 Біологія 6 ЗШ № 4, 10; НВО № 6,8, 25; ліцей «Науковий»
7 Фізика 2 НВО «Вікторія-П, ліцей «Науковий»
8 Географія 1 НВО № 8
9 Правознавство 3 НВО № 25, Вікторія-П; ліцей «Науковий»
10 Інформатика 6 НВО «Гімназія ім.Т.Шевченка»,6, 25,Мрія; Ліцей «Науковий», Сокіл
11 Захист України 2 НВО № 16, ліцей «Сокіл»
12 Технології 2 НВО «Мрія», ліцей «Науковий»
13 Фізична культура 1 НВО № 16

Факторами для визначення профільного предмету є:

  • можливості педагогічного колективу;
  • особливості соціально-культурного оточення;
  • здібності, нахили школярів;
  • наявність необхідної навчально-матеріальної бази в закладі освіти;
  • бажання батьків учнів;
  • регіональні потреби ринку праці.
Обґрунтування доцільності впровадження обраних профілів навчання здійснюється шляхом діагностики профільних інтересів учнів та формування на підставі профільних класів; вивчення та аналізу освітніх запитів батьків; аналізу кадрового складу, матеріально-технічної бази навчального закладу; використання варіативної складової робочого навчального плану; організації роботи гуртків, секцій, факультативів, курсів за вибором.
У процесі профільного навчання розв’язується одне з головних завдань освіти в Україні – формування і розвиток особистості на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, їхніх освітніх потреб, нахилів, інтересів і здібностей, зумовлених орієнтацією на майбутню професію.
До 10-го профільного класу можна зареєструватися через мобільний додаток «Освітній навігатор» та на сайті управління освіти Кропивницької міської ради в системі «Реєстрація учнів у 10-ті профільні класи закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького».

Наказ від 12 квітня 2022 року №132/о " Про електронну реєстрацію учнів у 10-ті профільні класи закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького"

Профілі навчання на 2021/2022 н.р.

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ УЧНІВ У 10-ТІ ПРОФІЛЬНІ КЛАСИ

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ УЧНІВ У "Ліцей "Науковий" (корпус на базі ЦДПУ ім. В.Винниченка)

Буклет "Твоє майбутнє у сфері інформаційних технологій"

Профорієнтаційний буклет для молоді

Концепція профільного навчання в старшій школі

Концепція профільного навчання (презентація)

Кiлькiсть переглядiв: 6643