АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ

комплексна перевірка, що здійснюється атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня. (Педагогічний енциклопедичний словник)

це цілеспрямоване і неперервне підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від

якого встановлюється кваліфікаційна категорія; присвоюється або підтверджується відповідність раніше присвоєному педагогічному званню та відбувається оплата праці.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

у 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

З початком нового навчального року 2022/2023 розпочато новий міжатестаційний період для атестаційних комісій та для педагогічних працівників закладів та установ освіти Кропивницької міської ради. Відповідно до наказу управління освіти Кропивницької міської ради від 14.09.2022 р. № 1064/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 н. р.» розпочала свою роботу атестаційна комісія управління освіти.Хочемо наголосити на тому, що згідно вимог діючого на даний час Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, до 10 жовтня керівники закладів та установ освіти Кропивницької міської ради подали на розгляд та затвердження атестаційною комісією управління освіти списки педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2022-2023 навчальному році.

Основні законодавчі документи

Проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти регламентують такі нормативні документи:

  • Закон України «Про освіту» (ст. 50);
  • Закон України «Про повну загальну середню освіту» (ст.48);
  • Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.32);
  • Типове положення про атестацію педагогічних працівників(наказ МОН від 06.10.2010 №930 зі змінами 2013 року);
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» (зі змінами) та від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами).

Підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників, які були змушені змінити місце проживання та працевлаштовані на педагогічні посади до інших закладів освіти

Згідно зі ст. 57 Закон України «Про освіту»педагогічним працівникам, які через воєнний стан були змушені змінити місце проживання та залишити робоче місце, гарантується збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення інших виплат, передбачених законом. Підтвердження про присвоєння кваліфікаційної категорії за результатами атестації станом на кінець 2021 року можна отримати в Державній науковій установі «Інститут освітньої аналітики» (відповідні роз'яснення надані у листі МОН від 06.07.2022 №4/1513-22).

Для цього заклад освіти або відповідний орган управління має звернутися до вищезазначеної установи (електронна адреса: info@iea.gov.ua) з відповідною заявою, в якій вказати:

  • прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника;
  • повну назву закладу загальної середньої освіти, регіон та населений пункт, в якому працював педагог до переміщення.

Згідно з нормативними документами педагогам гарантується вільний вибір установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. Залежно від власних потреб і побажань, педагоги можуть обирати зручний формат підвищення кваліфікації та навчатися:

  • у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
  • у суб’єктів освітньої діяльності;
  • у фізичних та юридичних особах.

Вид, форму та суб’єкта обирає сам педагог. Але варто пам'ятати, що загальна кількість годин підвищення кваліфікації впродовж 5 років не може бути меншою за 150 годин для вчителів та 120 годин для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Шановні колеги, педагогічні працівники закладів та установ освіти міста Кропивницького, які підлягають атестації у 2022/2023 навчальному році, звертаємо Вашу увагу на те, що на засіданнях атестаційної комісії очікуємо від Вас представлення на розгляд комісії Вашої траєкторії руху та розвитку як прогресивного педагогічного працівника, презентації Ваших досягнень та успіхів у міжатестаційний період, підтвердження Вашої активної та плідної педагогічної діяльності.

Наказ від 12 квітня 2023 року №183/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році"

Наказ від 14 вересня 2022 року №1064/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році»

Склад експертних груп Атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2022/2023 навчальний рік

Список керівних працівників закладів освіти, які атестуються Атестаційною комісією управління освіти Кропивницької міської ради у 2022/2023 н.р.

Список педагогічних працівників, які атестуються Атестаційною комісією управління освіти Кропивницької міської ради у 2022/2023 н.р.

Графік проведення засідань атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2022/2023 навчальний рік


Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році.

І. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників навчальних закладів:

- Закон України «Про освіту», ст.54;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року №930 «Типове Положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 року за №1255/18550 (зі змінами);

- Наказ МОН № 1135 від 08.08.2013 року "Про внесення змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників";

- Наказ МОН № 1473 від 20.12.2011 року "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників";

- Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-141 від 04.03.2020 р. «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2020 року №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників».

ІІ. Наказ від 15 вересня 2021 року №527/о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році».

ІІІ. Склад експертних груп Атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2021/2022 навчальний рік.

ІV. Графік роботи Атестаційної комісії управління освіти Кропивницької міської ради на 2021/2022 навчальний рік.

Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників ЗДО, ЗЗСО та ЗПО міста у 2020-2021 н. р. (засідання атестаційної комісії від 22.02.2021 р.)

Список керівних працівників закладів освіти, які підлягають атестації на відповідність займаній посаді у 2020/2021 н.р.

Наказ від 12 квітня 2019 року № 206/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році"


Наказ 12 квітня 2018 року № 226/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році"

Наказ від 10 квітня 2017 року № 266/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році"

Наказ від 23 червня 2016 року № 512/о "Про результати розгляду апеляційної скарги"

Наказ від 11 квітня 2016 року № 303/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2015-2016 навчальному році"

НАКАЗ від 10 квітня 2015 року № 214/о Про результати атестації педагогічних працівників у 2014-2015 навчальному році

НАКАЗ від 15 квітня 2014 року № 228/о "Про результати атестації педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році"

Кiлькiсть переглядiв: 2788